Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

35-232 Rzeszów, Podkarpackie
ul. Miłocińska 40, Zobacz na mapie
Tel: (17) 866-04-30
Fax: (17) 866-04-32
WWW: http://www.wsie.edu.pl
Email: info@wsie.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Geodezja i kartografia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Praca socjalna Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ogrodnictwo Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność na rynku edukacyjnym w 2000 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej  i została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 147.

Pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z specjalnościami otrzymały pozytywne oceny PKA.

Praktyczne umiejętności
W trakcie studiów, poza zdobywaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej student nabywa także konkretne umiejętności praktyczne. Służą temu min.: praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe, staże  (w tym zagraniczne).

Działalność społeczna
Jesteśmy uczelnią o charakterze społecznym, współpracującą z władzami samorządowymi oraz z lokalnymi środowiskami społecznymi min.: z przedsiębiorcami, artystami, z nauczycielami i uczniami szkół średnich (pod naszym szczególnym patronatem są: Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Licealnych w Pawłosiowie oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu).

Nowoczesna baza dydaktyczna
Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach dydaktycznych w przyjaznym otoczeniu przyrodniczym w Rzeszowie przy ulicy Miłocińskiej. W roku 2007/2008 został oddany do użytku zmodernizowany budynek dydaktyczny, w którym znajdują się sale wykładowe, pokoje pracowników dydaktycznych, klub i bufet studencki.

Współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna współpracuje z znaczącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

  • Współpraca zagraniczna:

Coolage of Agricultural Sciences, The Pensylwania State University - USA
Hochschule Nubrandenburg (University of Applied Sciences) - Niemcy
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze - Słowacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Administracji w Bratysławie –Słowacja
Uniwersytet Nauk Technicznych w Koszycach – Słowacja
Państwowa Akademia Przyrodnicza i Budownictwa na Krymie – Ukraina
Politechnika Lwowska – Ukraina
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy  w Dublanach - Ukraina

  • Współpraca krajowa:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Państwowej Akademii Nauk w Lublinie
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków w Katowicach

Programy zagraniczne
Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskich programach Erasmus.

Języki
W programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zapewniona jest nauka języków obcych, prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe.

Stypendia
Uczelnia zapewnia swoim studentom różne formy dofinansowania min: stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi losowe.

Zniżki w opłatach
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna proponuje:

- zniżki dla absolwentów WSI-E w opłatach za studia podyplomowe (10%),
- zniżki dla studentów WSI-E pochodzących z  jednej rodziny – jednego gospodarstwa domowego (15%), zniżki dla studentów podejmujących kształcenie na dwóch kierunkach lub specjalnościach.

Przyjazna atmosfera
Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, życzliwa obsługa

Atrakcyjne otoczenie
Kampus Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej znajduje się z dala od centrum miasta, w malowniczej dzielnicy Rzeszowa, przy ulicy Miłocińskiej. Budynki Uczelni umiejscowione są w zabytkowym parku. W sąsiedztwie Uczelni znajdują się liczne obiekty rekreacyjne, z których, szczególnie w okresie wiosenno-letnim korzystają studenci i pracownicy uczelni. Są to min. stadnina koni, korty tenisowe, hala i boiska sportowe.