Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

35-232 Rzeszów, Podkarpackie
ul. Miłocińska 40, Zobacz na mapie
Tel: (17) 866-04-30
Fax: (17) 866-04-32
WWW: http://www.wsie.edu.pl
Email: info@wsie.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Geodezja i kartografia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Praca socjalna Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ogrodnictwo Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia

        Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2010/2011 odbywać się będzie  na podstawie konkursu:

 • świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości („nowa matura”),
 • świadectw dojrzałości („stara matura”).
 
 Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
 

Kierunek geodezja i kartografia:

 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy.
Kierunek administracja:
 • język polski,
 • historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy.

Kierunek praca socjalna:

 • język polski,
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny

Kierunek ogrodnictwo:

 • biologia lub chemia,
 • geografia lub wiedza o społeczeństwie, 
 • język obcy.
 Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (zakładka dokumenty do pobrania)
 • świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 4 kolorowe fotografie (w formacie wymaganym do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego (potw. za zgodność przez pracownika Uczelni)
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej - 430 zł (zakładka dokumenty do pobrania-   kandydaci mogą dokonywać wpłat na jedno z dwóch podanych kont bankowych tj. Bank       Polskiej Spółdzielczości  w Rzeszowie lub Bank Spółdzielczy w Ropczycach)
 Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 2 września w formie zawiadomień listownych oraz umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w budynku "B" Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.