Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie » Administracja » Administracja służb porządku publicznego i inspekcji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie » Administracja » Administracja służb porządku publicznego i inspekcji

35-232 Rzeszów, Podkarpackie
ul. Miłocińska 40, Zobacz na mapie
Tel: (17) 866-04-30
Fax: (17) 866-04-32
WWW: http://www.wsie.edu.pl
Email: info@wsie.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja służb porządku publicznego i inspekcji Administracja służb porządku publicznego i inspekcji - Licencjackie stacjonarne Administracja służb porządku publicznego i inspekcji - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwenci specjalności ADMINISTRACA SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZENEGO I INSPEKCJI pozyskują wiedzę z zakresu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niezbędnych do pracy w administracji służb mundurowych (m.in. Policji, PSP, SG, ŻW, SW), inspekcji państwowych, samorządowych służb porządku publicznego (Straż Miejska), jednostkach zarządzania kryzysowego oraz formacjach ochrony osób i mienia. Studia umożliwiają poznanie koniecznych do wykonywania zawodu obszarów prawa krajowego i europejskiego oraz zdobycie umiejętności jego praktycznego zastosowania. Szczególny nacisk w kształceniu położony jest na poznanie prawa karnego ( materialnego, proceduralnego i wykonawczego) oraz kryminologii i kryminalistyki. Absolwent pozyskuje również niezbędną wiedzę z zakresu organizacji i uprawnień organów ochrony prawnej, zarządzania ryzykiem i konfliktami oraz zarządzania kryzysowego, prawa zatrudnienia służb mundurowych i inspekcji, prawa administracyjnego, finansowego, gospodarczego, międzynarodowego, ochrony środowiska oraz podstaw prawa cywilnego. Przygotowanie do właściwego, zgodnego ze współczesnymi standardami wykonywania pracy zawodowej, zapewnia wiedza z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, etyki zawodowej oraz umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych i mediacji. Absolwent uzyskuje również umiejętność stosowania w pracy nowoczesnych narzędzi administrowania, technik informatycznych oraz znajomość języka obcego ( do wyboru język angielski lub rosyjski, a w przypadku zebrania odpowiedniej ilości chętnych, inny język nowożytny).