Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie » Geodezja i kartografia » Informatyka geodezyjna i kartograficzna
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie » Geodezja i kartografia » Informatyka geodezyjna i kartograficzna

35-232 Rzeszów, Podkarpackie
ul. Miłocińska 40, Zobacz na mapie
Tel: (17) 866-04-30
Fax: (17) 866-04-32
WWW: http://www.wsie.edu.pl
Email: info@wsie.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka geodezyjna i kartograficzna Informatyka geodezyjna i kartograficzna - Licencjackie stacjonarne Informatyka geodezyjna i kartograficzna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalność informatyka geodezyjna i kartograficzna daje studentowi podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z dziedziny geodezji i kartografii.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie: wykonywania pomiarów i opracowywania map numerycznych, z uwzględnieniem automatyzacji przetwarzania danych pomiarowych, projektowania i realizacji osnów geodezyjnych z wykorzystaniem techniki GPS, obsługi komputerowych systemów tworzenia map numerycznych i powiązanych z nimi baz danych, przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych i map rastrowych, programowania komputerowego w wybranym języku algorytmicznym, wykonywania zadań specjalnych z zakresu geodezji inżynieryjnej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu.